Musiikki on tärkeä osa populäärikulttuuria

Home / Musiikki harrastuksena / Musiikki on tärkeä osa populäärikulttuuria

Musiikki on tärkeä osa populäärikulttuuria

Musiikki on luonnollisesti ollut aina iso osa kulttuuria lähestulkoon niin kauan, kuin ihmiset ovat olleet olemassa. Se onkin tärkeä ääneen perustuva taiteen ja viestinnän muoto. Musiikin ominaisuuspiirteitä ovat äänen lisäksi muun muassa rytmi, tempo, rakenne ja melodia. Siitä voidaan hyvin usein tunnistaa toistuvia piirteitä, joita voidaan luokitella edellä mainituin tavoin.

Musiikkia voidaan tuottaa pelkästään soittimilla tai tietokoneella, tai laulajan kanssa. Pelkästään soittimella tai tietokoneella tehtyä musiikkia kutsutaan instrumentaaliseksi musiikiksi. Taidetta, joka sisältää musiikkia kutsutaan sävellykseksi. Mikäli sävellys sisältää myös lyriikkaa tai laulamista, kutsutaan sitä lauluksi. Toisaalta nykypäivänä englannin kielen sana ‘song’ on erittäin kattava, ja pitää sisällään myös erilaiset instrumentaalisen musiikin muodot.

Mistä musiikki sai alkunsa?

Siitä mistä musiikki aikanaan sai alkunsa, ei ole täysin varmaa tietoa. On kuitenkin faktaa, että jokaisella nykyisellä ja muinaisella kulttuurilla on ja on ollut oma musiikkiperinteensä, joten on arveltu, että sen synty on liittynyt puheen kehittyminen. Musiikki onkin usein yhteydessä kulttuuriin syvemmin. 1000-luvulla keksittiin nuottikirjoitus, joka mullisti tavan, jolla musiikkia tehtiin. 1800-luvun puolessa välissä keksittiin nykymuotoinen musiikin äänittäminen, joka teki musiikin kuuntelusta todella paljon helpompaa. Nykyaikaisella musiikilla onkin todella suuri ero esimerkiksi erilaisten alkuperäiskansojen tuottamaan musiikkiin, mutta perusasiat, kuten rakenne ja rytmi ovat silti olleet aina läsnä.

Miten musiikkia sitten oikeastaan tehdään?

Kun musiikkia tehdään, puhutaan usein säveltämisestä. Tämä tarkoittaa uuden kappaleen eli sävellyksen luomista. Luonnollisesti musiikin tekeminen on kehittynyt valtavasti tekniikan ja erilaisten oppien mukana, esimerkkinä tästä aiemmin mainittu nuottikirjoitus. Digitalisaatio mullisti musiikin tekemisen, ja nykypäivänä sävellys onkin mahdollista tuottaa pelkästään tietokonetta apuna käyttäen, joka ei olisi ollut mahdollista vielä esimerkiksi muutamia kymmeniä vuosia sitten. Musiikin tekeminen onkin mennyt aivan valtavasti eteenpäin pienessä ajassa, sillä nykyään sen kuluttaminen voidaan erikseen jakaa esimerkiksi tallennukseen tai toistamiseen.

Vielä satoja vuosia sitten ei oltu keksitty tapaa tehdä kumpaakaan, vaan ainoa musiikin muoto oli livenä soitettu musiikki, jonka ainoastaan paikan päällä olleet ihmiset saattoivat kuulla. Musiikkia voidaan tuottaa monella eri tapaa. Perinteisin tapa on erilaiset fyysiset soittimet, kuten nyky-yhteiskuntamme tuntemat kitara, piano tai rummut. Vokaalimusiikilla tarkoitetaan musiikkia, joka on tuotettu ihmisten puhe-elinten avulla eli laulaen tai räpäten. Musiikki voidaan lisäksi jakaa esimerkiksi populäärimusiikkiin, taidemusiikkin tai kansanmusiikkiin. Eri tyylilajit menevät kuitenkin vahvasti päällekäin, ja suurin osa sävellyksistä ottaakin elementtejä kaikista yllä mainituista tyylilajeista.

Musiikki osana kulttuuriamme

Nykyisin musiikki on todella tärkeä osa populäärikulttuuria, ja siihen liitetäänkin esimerkiksi ihmisten sosiaalinen käyttäytyminen. Sosiaalisissa ympäristöissä, kuten erilaisissa tapahtumissa on kulttuureilla ominaista soittaa musiikkia. Musiikki on tärkeä osa erilaisia tapahtumia, joihin erilaisia musiikkiin tarvikkeita tarjoaa partyking.fi. Voit esimerkiksi pitää musiikkiteemaiset juhlat!

Nykyään musiikki onkin niin iso kulttuuria, että emme oikeastaan edes kiinnitä siihen sen suurempaa huomiota, vaan ääni soi taustalla tilanteesta riippuen. Musiikilla onkin ollut historiassa suuri vaikutus ihmisiin, sillä se välittää viestejä ja toimii esimerkiksi terapian välineenä. Musiikin on myös todistettu aiheuttavan vahvoja mielihyvän tunteita ihmisissä kautta historian.

booster