Lapsen musiikkiharrastus voi tulla perheelle hintavaksi

Home / Musiikki harrastuksena / Lapsen musiikkiharrastus voi tulla perheelle hintavaksi

Lapsen musiikkiharrastus voi tulla perheelle hintavaksi

Musiikki on jo vuosituhansien ajan, aina aikojen alusta saakka, kuulunut ihmisten elämään tavalla tai toisella. Musiikin tärkeydestä ihmisille kertonee hyvin se seikka, että oikeastaan kaikissa kulttuureissa on muovautunut oma käsityksensä musiikista, vaikka ne ovat kehittyneet täysin erillään toisistaan ja täysin eri aikakausina. Musiikki on siis jotakin sellaista, mitä ilman ihmiset eivät kaikesta päätellen kykene pärjäämään.

Musiikin merkitys ihmisille on kuitenkin vaihdellut jonkin verran aikojen saatossa. Aivan alkuaikoina musiikki on saattanut toimia lähinnä ihmisten välisenä kommunikaatiokeinona silloin, kun kunnollista puhekieltä ei vielä ollut kehittynyt. Myöhemmin se on saattanut olla osana erilaisia kulttuurille ominaisia rituaaleja, kuten uhrauksia tai esimerkiksi lasten syntymän juhlistuksia. Jotkut muinaiset musiikin muodot ovat säilyneet nykypolville lähes sellaisenaan kuljettuaan perimätietona isältä pojalle jopa tuhansien vuosien ajan.

Musiikin merkitys viihteen ja taiteen keinona on kuitenkin kiistaton. Vaikka yhä edelleenkin musiikkia käytetään myös tietynlaisena kommunikaatio- ja tunteenvälityskeinona, on sen merkitys nykyään lähinnä viihteellinen. Musiikki on paitsi hauska harrastus heille, jotka osaavat soittaa tai laulaa, myös kaunista kuunneltavaa kaikille muille.

Musiikki on loistava harrastus

Musiikki on harrastuksena ensiarvoisen hyvä: se kehittää lapsen kärsivällisyyttä, aivojen loogisuutta ja rytmitajua sekä sävelkorvaa. Näistä taidoista on lapselle runsaasti hyötyä myös myöhäisemmässä vaiheessa elämää, ja musikaalisten lasten onkin tutkimuksissa katsottu olevan muun muassa yleisesti parempia opiskelijoita. Siispä musiikkiharrastuksen pariin ohjaaminen saattaa parhaassa tapauksessa jopa ratkaista lapsen tulevaisuuden tai ainakin helpottaa tämän tulevaisuudensuunnitelmia.

Monessa perheessä ongelmaksi kuitenkin nousee valitettavasti raha. Siinä missä musiikki on ensiarvoisen hyvä harrastus, on se myös monessa tapauksessa melkoisen hintava sellainen. Instrumentit ovat usein jopa usean sadan tai tuhannen euron hintaisia ja musiikin oppitunnit osaavan opettajan kanssa syövät myös oman osansa budjetista – on selvää, ettei läheskään kaikilla perheillä ole tällaisiin hankintoihin varaa varsinkaan silloin, jos perheessä on useampia lapsia. On kuitenkin olemassa ratkaisu: hae lainaa lapsen musiikkiharrastukseen pankilta tai rahoituslaitokselta!

Moni ei edes ymmärrä, että myös elämän tavallisten hankintojen rahoittaminen on nykyään mahdollista lainan avulla. Enää suomalaiset eivät ota lainoja vain autoja ja asuntoja varten, vaan myös pienempiä hankintoja voi helposti rahoittaa lainan avulla silloin, kun oma rahatilanne ei väliaikaisesti niiden hankkimista salli. Lapsen harrastus on sellainen asia, josta tälle on hyötyä koko tämän loppuelämän ajan. Eikö asia tältä kantilta katsottuna ole sittenkin melkoisen pieni sijoitus? Jos voit vanhempana helposti parantaa lapsesi tulevaisuudennäkymiä ja tarjota tälle harrastuksen, josta on iloa paitsi lapselle itselle, myös kaikille hänen ympärilleen, etkö haluaisi suoda hänelle sitä? Sinä olet vanhempana vastuussa siitä, millainen tulevaisuus lapsellasi on edessä. Älä siis jahkaile, vaan tee siitä paras mahdollinen!

booster