1900-luvun alussa esiintyi myös modernia musiikkia, ja tätä ajankohtaa voidaankin pitää taidemusiikin murrosaikana, jolloin siihen alkoi ilmestyä merk